• Prečo BellAmos?

    Za kľúčovú považujeme osobnosť učiteľa, príjemnú školskú aj triednu atmosféru, citlivý prístup k rôzne nadaným deťom. Dieťa sa do školy musí tešiť. Malo by sa naučiť, že dobré výsledky vyžadujú určité úsilie, no zároveň sa vedieť z nadobúdaných vedomostí a zručností radovať.
     • MY
     • odborne a ľudsky kvalitný zbor (dôvera vedenia školy v učiteľa; oceňujeme ich aktivitu), riaditeľ aj ďalší členovia vedenia sú dostupní bez formálnych bariér
     • VY
     • rešpekt k individualite žiaka (každý žiak má príležitosť vyniknúť v oblastiach, ktoré ho zaujímajú, nečakáme, že žiaci budú rovnako dobrí vo všetkých predmetoch - každý z nás je v niečom najlepší...), rodinné prostredie a atmosféra (malá škola s čulým životom a vzťahmi naprieč triedami ; množstvo mimoškolských akcií a ich pevné miesto v kalendári)
     • MY + VY
     • ústretovosť, vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia, dôvera vo vzťahoch riaditeľ - učitelia - žiaci, a to obojsmerne