• Sladká matematika č. 3

     • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola: Kým sa dostal dôstojník od prvého vojaka k šesťdesiatemu, trvalo mu to 59 sekúnd.

      Úspešní riešitelia: Lucka Spišáková a Jonáš Podhradský, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a, samozrejme, aj sladko odmeňujeme.

      Zadanie príkladu:

      Na tri stromy priletelo 36 kaviek. Keď z prvého preletelo na druhý strom 6 kaviek a z druhého na tretí 4 kavky, na všetkých stromoch bol rovnaký počet kaviek.

      Koľko kaviek sedelo pôvodne na každom strome?

       

      Odpoveď odovzdaj pani učiteľke Majke Debnárovej do 13. 12. 2018.

       

       

       

      https://goo.gl/Xco63K

     • Sladká matematika č. 3

     • 19. 11. 2018
     • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola: Kým sa dostal dôstojník od prvého vojaka k šesťdesiatemu, trvalo mu to 59 sekúnd.

      Úspešní riešitelia: Lucka Spišáková a Jonáš Podhradský, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a, samozrejme, aj sladko odmeňujeme.

      Zadanie príkladu:

      Na tri stromy priletelo 36 kaviek. Keď z prvého preletelo na druhý strom 6 kaviek a z druhého na tretí 4 kavky, na všetkých stromoch bol rovnaký počet kaviek.

      Koľko kaviek sedelo pôvodne na každom strome?

       

      Odpoveď odovzdaj pani učiteľke Majke Debnárovej do 13. 12. 2018.

       

       

       

      https://goo.gl/Xco63K