• Sladká matematika č. 2

     • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola je: Jurko ráno pred vyučovaním  mal 32 cukríkov.

      Úspešní riešitelia: Jonáško Podhradský a Pavlínka Hamžíková, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a ako býva dobrým zvykom v sladkej matematike, sladko ich odmeňujeme.

      Zadanie príkladu:

      Dôstojník na koni šiel pomaly pozdĺž 60 nastúpených vojakov, stojacími v rade vedľa seba s rozostupom  0,5 metra. 29 sekúnd trvalo dôstojníkovi, než sa dostal od prvého ku tridsiatemu vojakovi. Ako dlho mu trvalo, než sa dostal od prvého k tomu šesťdesiatemu?

       

      Odpoveď na príklad odovzdaj pani učiteľke Majke Debnárovej do 16. 11. 2018.

       

       

      foto: https://goo.gl/taA9c8

     • Plavecký výcvik - I. stupeň

     • Plavecký pretek započítaný do BigBAO
       

      Kedy: I. stupeň od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018

      Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

      Organizácia

      • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštruktor, neustále prítomný vo vode.
      • Rozsah kurzu: 5 dní x 2 hodiny, čas: 8.30 – 10.30 (2 hodiny čistého plávania)
      • Stretnutie detí každý deň o 7.15 pred Zábavným centrom Kocka na Severe, prípadne v škole do 7.10 - k autobusu pôjdu pod vedením nášho pedagóga. Odchod autobusu je o 7:20.
      • Po skončení odchod do školy - predpokladá sa pokračovanie vo vyučovaní podľa upraveného RH (týka sa to 5. a 6. hodiny). Vždy budete vopred informovaní.
      • Deti, ktoré sa nezúčastnia plaveckého výcviku, sa budú riadne učiť v škole. Učivo bude zamerané na opakovanie.

      Cena

      • 40€ (25€ plavecký, 15€ doprava; časť nákladov na autobus uhradí škola).

      Storno

      • Plná suma sa vráti tomu, kto nenastúpi v pondelok ráno pre chorobu (potvrdenie od lekára). V iné dni sa cestovné nevráti vôbec, a zo sumy 25€ sa vráti alikvótna časť.

      NUTNÉ

      • plavky, šľapky, uterák, šampón

      ODPORÚČANÉ

      • čiapka a okuliare

      Tešíme sa na všetky plavkyne a plavcov ;-)

       

      foto: https://goo.gl/oA94Fk

     • Oznam o riaditeľskom voľne

     • Oznam o riaditeľskom voľne
      Riaditeľka Súkromnej základnej školy BellAmos (Ul. východná 18B, Martin) oznamuje, že podľa § 50 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      p o s k y t u j e

      na deň 29. októbra 2018 (pondelok)

      z prevádzkovo-organizačných dôvodov

      r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o.

       

     • Sladká matematika č. 1

     • Máme tu prvý pozdrav od matikárky Majky Debnárovej:

      Po krásnom slnečnom lete tu máme opäť  nový školský rok. Verím, že si naše mozočky oddýchli a tak ich poďme naštartovať - a to aj cez Sladkú matematiku. Je úplne jasné, že úspešní riešitelia budú sladko odmenení a ich mená budú zverejnené v nasledujúcom čísle časopisu Zvonček. Na úvod si poďme zamaškrtiť tiež na niečom sladkom.

      Zadanie príkladu:

      Maškrtník Jurko dostal cukríky. Rozhodol sa, že v škole cez každú prestávku zje polovicu z cukríkov, ktoré má v taške. Koľko cukríkov mal Jurko ráno pred vyučovaním, ak mu na začiatku šiestej hodiny zostal jeden cukrík?

       

      Odpoveď na príklad napísanú na lístočku, aj so svojím menom, odovzdaj pani učiteľke matematiky Majke Debnárovej , kdekoľvek ju stretneš, do 8. októbra 2018.

      Na vaše odpovede sa teším sa počas celého školského roku. Viete o tom, že aj sami sebe dáte darček? V podobe zdokonalenia sa v matematike...

      matikárka  Debnárová Majka

      foto: https://pxhere.com/sk/photo/616092https://pxhere.com/sk/photo/616092

       

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký pretek započítaný do BigBAO
       

      Kedy: II. stupeň od 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018

      Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

      Organizácia

      • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštruktor, neustále prítomný vo vode.
      • Rozsah kurzu: 5 dní x 2 hodiny, čas: 10.30 – 12.30 (2 hodiny čistého plávania)
      • Prvá hodina sa bude vyučovať podľa vopred dohodnutého rozpisu hodín. Odchod k autobusu je pod vedením našich pedagógov. Obedy odhlási centrálne škola. Po návrate do Martina (cca 14:00) môžu ísť deti domov.

      Cena

      • 40€ (25€ plavecký, 15€ doprava; časť nákladov na autobus uhradí škola).

      Storno

      • Plná suma sa vráti tomu, kto nenastúpi v pondelok ráno pre chorobu (potvrdenie od lekára). V iné dni sa cestovné nevráti vôbec,  a zo sumy 25€ sa vráti alikvótna časť.

      NUTNÉ

      • plavky (nie šortky), šľapky, uterák

      ODPORÚČANÉ

      • čiapka a okuliare

      Tešíme sa na všetky plavkyne a plavcov ;-)

       

      foto: https://goo.gl/oA94Fk

     • Sladká matematika č. 2

     • 18. 10. 2018
     • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola je: Jurko ráno pred vyučovaním  mal 32 cukríkov.

      Úspešní riešitelia: Jonáško Podhradský a Pavlínka Hamžíková, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a ako býva dobrým zvykom v sladkej matematike, sladko ich odmeňujeme.

      Zadanie príkladu:

      Dôstojník na koni šiel pomaly pozdĺž 60 nastúpených vojakov, stojacími v rade vedľa seba s rozostupom  0,5 metra. 29 sekúnd trvalo dôstojníkovi, než sa dostal od prvého ku tridsiatemu vojakovi. Ako dlho mu trvalo, než sa dostal od prvého k tomu šesťdesiatemu?

       

      Odpoveď na príklad odovzdaj pani učiteľke Majke Debnárovej do 16. 11. 2018.

       

       

      foto: https://goo.gl/taA9c8

     • Plavecký výcvik - I. stupeň

     • 27. 9. 2018
     • Plavecký pretek započítaný do BigBAO
       

      Kedy: I. stupeň od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018

      Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

      Organizácia

      • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštruktor, neustále prítomný vo vode.
      • Rozsah kurzu: 5 dní x 2 hodiny, čas: 8.30 – 10.30 (2 hodiny čistého plávania)
      • Stretnutie detí každý deň o 7.15 pred Zábavným centrom Kocka na Severe, prípadne v škole do 7.10 - k autobusu pôjdu pod vedením nášho pedagóga. Odchod autobusu je o 7:20.
      • Po skončení odchod do školy - predpokladá sa pokračovanie vo vyučovaní podľa upraveného RH (týka sa to 5. a 6. hodiny). Vždy budete vopred informovaní.
      • Deti, ktoré sa nezúčastnia plaveckého výcviku, sa budú riadne učiť v škole. Učivo bude zamerané na opakovanie.

      Cena

      • 40€ (25€ plavecký, 15€ doprava; časť nákladov na autobus uhradí škola).

      Storno

      • Plná suma sa vráti tomu, kto nenastúpi v pondelok ráno pre chorobu (potvrdenie od lekára). V iné dni sa cestovné nevráti vôbec, a zo sumy 25€ sa vráti alikvótna časť.

      NUTNÉ

      • plavky, šľapky, uterák, šampón

      ODPORÚČANÉ

      • čiapka a okuliare

      Tešíme sa na všetky plavkyne a plavcov ;-)

       

      foto: https://goo.gl/oA94Fk

     • Oznam o riaditeľskom voľne

     • 9. 10. 2018
     • Oznam o riaditeľskom voľne
      Riaditeľka Súkromnej základnej školy BellAmos (Ul. východná 18B, Martin) oznamuje, že podľa § 50 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      p o s k y t u j e

      na deň 29. októbra 2018 (pondelok)

      z prevádzkovo-organizačných dôvodov

      r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o.

       

     • Sladká matematika č. 1

     • 24. 9. 2018
     • Máme tu prvý pozdrav od matikárky Majky Debnárovej:

      Po krásnom slnečnom lete tu máme opäť  nový školský rok. Verím, že si naše mozočky oddýchli a tak ich poďme naštartovať - a to aj cez Sladkú matematiku. Je úplne jasné, že úspešní riešitelia budú sladko odmenení a ich mená budú zverejnené v nasledujúcom čísle časopisu Zvonček. Na úvod si poďme zamaškrtiť tiež na niečom sladkom.

      Zadanie príkladu:

      Maškrtník Jurko dostal cukríky. Rozhodol sa, že v škole cez každú prestávku zje polovicu z cukríkov, ktoré má v taške. Koľko cukríkov mal Jurko ráno pred vyučovaním, ak mu na začiatku šiestej hodiny zostal jeden cukrík?

       

      Odpoveď na príklad napísanú na lístočku, aj so svojím menom, odovzdaj pani učiteľke matematiky Majke Debnárovej , kdekoľvek ju stretneš, do 8. októbra 2018.

      Na vaše odpovede sa teším sa počas celého školského roku. Viete o tom, že aj sami sebe dáte darček? V podobe zdokonalenia sa v matematike...

      matikárka  Debnárová Majka

      foto: https://pxhere.com/sk/photo/616092https://pxhere.com/sk/photo/616092

       

     • Plavecký výcvik

     • 18. 9. 2018
     • Plavecký pretek započítaný do BigBAO
       

      Kedy: II. stupeň od 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018

      Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

      Organizácia

      • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštruktor, neustále prítomný vo vode.
      • Rozsah kurzu: 5 dní x 2 hodiny, čas: 10.30 – 12.30 (2 hodiny čistého plávania)
      • Prvá hodina sa bude vyučovať podľa vopred dohodnutého rozpisu hodín. Odchod k autobusu je pod vedením našich pedagógov. Obedy odhlási centrálne škola. Po návrate do Martina (cca 14:00) môžu ísť deti domov.

      Cena

      • 40€ (25€ plavecký, 15€ doprava; časť nákladov na autobus uhradí škola).

      Storno

      • Plná suma sa vráti tomu, kto nenastúpi v pondelok ráno pre chorobu (potvrdenie od lekára). V iné dni sa cestovné nevráti vôbec,  a zo sumy 25€ sa vráti alikvótna časť.

      NUTNÉ

      • plavky (nie šortky), šľapky, uterák

      ODPORÚČANÉ

      • čiapka a okuliare

      Tešíme sa na všetky plavkyne a plavcov ;-)

       

      foto: https://goo.gl/oA94Fk