• 2010/2011

   •  
    Súkromná základná škola BellAmos sa v celoslovenskom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka KOMPARO 2010/11 sa výsledkami svojich žiakov zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.
     
    Rýchla navigácia:
     
     
     
     
    Žiakov pripravovali M. Debnárová (MAT) a Z. Vaváková (SJL).
     
     
    Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
    54,2 %
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
    51,7 %
    Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
    70,6%
     
    Testovania sa zúčastnilo 23 180  žiakov zo 762 základných škôl.
     
    Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
    50 %
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
    41,9 %
    Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
    83,1 %
     
    Testovania sa zúčastnilo 23 180  žiakov zo 762 základných škôl.
     
     
     
    Žiakov pripravovali M. Debnárová (MAT) a J. Muchová (SJL).
     
    Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
    70,9%
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
    64,7%
    Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
    79,6%
     
    Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
    78,2%
    Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
    60,3%
    Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
    93 %