• Informátor

   • Informátor 2018
    Informátor je elektronický dokument, ktorý obsahuje niekoľko najdôležitejších informácií – organizácia školského roka (prázdniny, testovanie), školský poriadok, spôsob hodnotenia či organizáciu stravovania.
    Prosíme o naozaj dôsledné preštudovanie. Je to pre nás i pre Vás veľmi dôležité. Ďakujeme.