• ...čo sme zachytili v triedach a v škole, mimo tried i mimo školy - s vami, s nami... Veľa čriepkov = krásna mozaika.
   • Zber papiera pokračuje...

   • ...aj v tomto školskom roku. V tom predchádzajúcom ste vyzbierali takmer 5 ton starého papiera. Okrem toho, že sme spoločne zachránili takmer 40 stromov, sme prispeli na športové potreby. Tento rok utŕžené peniažky nasmerujeme do oblasti programovania...
   • Sladká matematika č. 3

   • 19. 11. 2018
   • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola: Kým sa dostal dôstojník od prvého vojaka k šesťdesiatemu, trvalo mu to 59 sekúnd.

    Úspešní riešitelia: Lucka Spišáková a Jonáš Podhradský, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a, samozrejme, aj sladko odmeňujeme.

    Zadanie príkladu:

    Na tri stromy priletelo 36 kaviek. Keď z prvého preletelo na druhý strom 6 kaviek a z druhého na tretí 4 kavky, na všetkých stromoch bol rovnaký počet kaviek.