• ...čo sme zachytili v triedach a v škole, mimo tried i mimo školy - s vami, s nami... Veľa čriepkov = krásna mozaika.
   • Oznam o riaditeľskom voľne
    Riaditeľka Súkromnej základnej školy BellAmos (Ul. východná 18B, Martin) oznamuje, že podľa § 50 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykovýc
   • Zber papiera pokračuje...

   • ...aj v tomto školskom roku. V tom predchádzajúcom ste vyzbierali takmer 5 ton starého papiera. Okrem toho, že sme spoločne zachránili takmer 40 stromov, sme prispeli na športové potreby. Tento rok utŕžené peniažky nasmerujeme do oblasti programovania...
   • Sladká matematika č. 2

   • 18. 10. 2018
   • Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola je: Jurko ráno pred vyučovaním mal 32 cukríkov.

    Úspešní riešitelia: Jonáško Podhradský a Pavlínka Hamžíková, obaja z 5.S. Srdečne im blahoželáme a ako býva dobrým zvykom v sladkej matematike, sladko ich odmeňujeme.

    Zadanie príkladu:

    Dôstojník na koni šiel pomaly pozdĺž 60 nastúpených vojakov, stojacími v rade vedľa seba s rozostupom 0,5 metra. 29 sekúnd trvalo dôstojníkovi, než sa dostal od prvého ku tridsiatemu vojakovi. Ako dlho mu trvalo, než sa dostal od prvého k tomu šesťdesiatemu?

   • Plavecký výcvik - I. stupeň

   • 27. 9. 2018
   • Plavecký pretek započítaný do BigBAO

    Kedy: I. stupeň od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018

    Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

    Organizácia

    • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštrukto
   • Oznam o riaditeľskom voľne

   • 9. 10. 2018
   • Oznam o riaditeľskom voľne
    Riaditeľka Súkromnej základnej školy BellAmos (Ul. východná 18B, Martin) oznamuje, že podľa § 50 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   • Sladká matematika č. 1

   • 24. 9. 2018
   • Máme tu prvý pozdrav od matikárky Majky Debnárovej:

    Po krásnom slnečnom lete tu máme opäť nový školský rok. Verím, že si naše mozočky oddýchli a tak ich poďme naštartovať - a to aj cez Sladkú matematiku. Je úplne jasné, že úspešní riešitelia budú sladko odmenení a ich mená budú zverejnené v nasledujúcom čísle časopisu Zvonček. Na úvod si poďme zamaškrtiť tiež na niečom sladkom.

   • Plavecký výcvik

   • 18. 9. 2018
   • Plavecký pretek započítaný do BigBAO

    Kedy: II. stupeň od 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018

    Kde: AQ Relax Dolný Kubín, výcvik vedú odborní plavčíci

    Organizácia

    • Deti budú rozdelené podľa zdatnosti do základného alebo zdokonaľovacieho kurzu. Na každý dokončený počet 10 detí je zabezpečený 1 inštruktor