• BellAmosálie v 3.SA

   • 26. 11. 2020
   • Veľký prezentačný deň o neživej prírode v 3.SA - ako sa na projekty pripravovali, ako prezentovali, čo všetko zistili a prežívali, napísali tretiaci sami (pozrite v albume pod foto).
    Pani učiteľka Renátka napísala len jedno: Som na nich pyšná!

   • Sladká matematika

   • 25. 11. 2020
   • V minulom čísle časopisu Zvonček bol príklad, ktorý vynikajúco vyriešil Oliver Vereš z 4.SA. Srdečne mu blahoželám a sladko odmeňujeme.

    Správna odpoveď bola: V pravom vrecku som mala pôvodne 27 eur a v ľavom 8 eur.

    Zadanie príkladu:

    Keď ide Peter na tréning a vracia sa autobusom, cesta mu trvá 1 a pol hodiny. Keď ide tam aj späť autobusom, cesta mu trvá pol hodiny. Ako dlho trvá Petrovi cesta, ak ide na tréning aj späť pešo?

   • Živé projekty

   • 22. 11. 2020
   • Opakovanie tematického celku Slovensko v minulosti a dnes sa u štvrtákov uskutočnilo netradičnou formou živých projektov. Každý žiak si vybral jednu postavu z histórie a stotožnil sa s ňou. Predstavil sa svojim spolužiakov tak, akoby práve vystúpil z histórie a rozprával o sebe. A nielen rozprával, ale sa predstavil aj v dobovom obleku. A tak sme v tento deň mohli na chodbách školy stretnúť starých Slovanov, knieža Svätopluka, Konštantína a Metoda, Tatárov aj Turkov, Mateja Korvína, lipu kráľa Mateja, Máriu Teréziu, Ľudovíta Štúra, ale aj Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrique Masaryka. Predstavila sa nám aj mapa Slovenska a cestovná kancelária Rýchlik nám ponúkla tipy na výlety v našej turčianskej záhradke.

   • Zážitkové učenie u štvrtákov

   • 13. 11. 2020
   • Hovorí sa, že keď nejde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi. Tak nejako to bolo aj u nás. Veľmi sme sa tešili na návštevu Centra environmentálnej výchovy v Turčianskej Štiavničke, ale súčasná situácia nám to neumožnila. O to viac sme uvítali ponuku, že Peter Kondek a Martin Hrotek z CEV prídu k nám do školy k našim štvrtákom. A boli naozaj skvelí, oni, my aj zvieratká, ktoré nám priniesli. Dvojhodinový maratón súťaží, informácií, spolupráce a radosti.

   • iBobor tento rok aj online

   • 10. 11. 2020
   • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

   • Dištančné vzdelávanie (3. 11. - 5. 11. 2020)

   • 1. 11. 2020
   • Vážení rodičia,
    na základe výsledkov celoplošného testovania Covid-19, odporúčania RÚVZ a následne z prevádzkových dôvodov si Vám dovoľujeme oznámiť, že aj žiaci 1. stupňa našej školy budú v týždni od 3. 11. do 5. 11. 2020 (tri dni) vzdelávaní dištančnou formou (rozvrh).
    V týchto dňoch bude škola zatvorená. V dňoch 6. 11. a 9.11. sú jesenné prázdniny. Riadne vyučovanie žiakov 1. stupňa sa opäť začne 10. 11. 2020.
    O priebehu a forme dištančného vzdelávania vám informácie poskytnú triedne učiteľky. Obedy boli automaticky odhlásené.
    Ďakujeme za pochopenie.
    Spolu to zvládneme.